Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
whatsapp 0212 266 75 64
oğuz kayıran

Toksin Uygulamaları

Botulinum nörotoksini (BTX) tıbbi amaçlı uygulanan ilk mikrobiyal proteindir.

BTX ancak 1989 yılında strabismus ve blefarospazm için, 2000 yılında servikal distoni tedavisi için FDA onayı alabilmiştir. Glabellar (kaş arası) çizgilerin tedavisindeki etkisi nedeni ile de 2002 yılında FDA onayı almıştır.

BTX’in 7 farklı serotipi (A, B, C, D, E, F, G) vardır. Günümüzde tedavi amacıyla yalnız A ve B tipleri kullanılmaktadır. Ticari olarak üretilmiş ve kullanımı olan Botox® ve Dysport® serotip A’dan, Myobloc® ise serotip B’den yapılmıştır.

Myobloc®: Servikal distonide FDA onayı vardır. Tip A’ya antikor geliştirmiş hastalar ile yapılmış çalışmalar bildirilmiştir. Kozmetik kullanımda onayı yoktur.

Xeomin® : Yeni piyasaya sunulan ve 150 kDa ağırlığında nontoksin proteinden üretilen ve sadece Almanya’da bulunan bir üründür.

 

ETKİLERİ VE UYGULAMA ALANLARI

BTX, geçici ama irreversibl kas felci yaparak etki etmektedir. Etkisi 2-3 günde başlayıp, 7-10 günde maksimum etkinliğe ulaşmaktadır ve ortalama 4-6 ay kalıcılık bildirilmektedir. Pratik olarak kaş arası, alın, kaş kaldırma, kaz ayakları, boyun bantları, dudak çizgilenmeleri, çene ve yüz şekillendirme için masseter kası içine ve el-ayak-koltukaltı terleme tedavisi gibi kozmetik uygulama alanları, strabismus, blefarospazm, serebral palsi, migren ve trismus vb gibi tıbbi uygulama alanları mevcuttur.

 

KONTRENDİKASYONLARI

BTX bazı durumlarda kullanılamamaktadır.

  • Daha önce var olan kas hastalıkları [miyastenia gravis ve Eaton-Lambert sendromu gibi nöromusküler hastalıklar, Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi motor nöron hastalıkları ve periferik motor nöropatik hastalıklar]
  • Enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon
  • Formülasyon içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bilinen bir hipersensitivite
  • Aminoglikozid antibiyotikler ya da diğer nöromusküler geçişi etkileyen ilaçlar (kürar gibi depolarizan olmayan blokörler, kalsiyum kanal blokerleri, kinidin, magnezyum sülfat, süksinil kolin) alan hastalar

Anne sütüne geçip geçmediği de tam olarak bilinmediğinden gebelik ve laktasyonda kullanılması önerilmemektedir.

 

UYGULAMA SONRASI KASLARIN DURUMU

Ürün uygulandıktan sonra yaklaşık 2.5-3 cm’lik bir alana dağılmaktadır. İki ila beş kez estetik nedenlerle BTX yaptırmış hastalardan işlem sonrası alınan biyopsi materyalinin histolojik incelenmesinde dejenerasyon ya da atrofi saptanmamıştır.

 

YAN ETKİLER

Yan etkiler çok ender de olsa bildirilmiştir (Gribe benzer sendrom, kas ağrıları-güçsüzlüğü, baş ağrısı, baş dönmesi, ateş-titreme, hipertansiyon, diyare, abdominal ağrı).